Strategie en structuur

Regelmatig dient een onderneming zich te heroriënteren als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden of plotseling ontstane problemen. Of de onderneming is toe aan de volgende fase in de levenscyclus (start-up, scale-up, groeiperikelen, verzadiging). Bis Pro fungeert graag als klankbord en als ontwikkelaar om de strategie voor de toekomst samen met de ondernemer vast te stellen. En om te formuleren wat de beste structuur qua organisatie en financiën is die daarbij hoort.

Interim

Soms moet een managementprobleem tijdelijk worden opgelost. Bis Pro levert graag  de oplossing in de volgende situaties:

 • Part time directie; als een onderneming te klein is om een volledige directievoerder te hebben.
 • In geval van tijdelijke afwezigheid van de huidige directie, sabbatical, niet ingevulde vacature.
 • Tussenoplossingen; assistentie in geval van nog onvolledige of op handen zijnde bedrijfsopvolging.
 • Project basis; tijdelijke overload werk.
Klankbord / coaching;
 • Ideeën generator.
 • Ideeën check.
 • (re)organisaties, herstructurering en procesverbetering.
 • (Tijdelijke) kennistoevoeging op gebied van strategie, strategische keuzes, investeringsvraagstukken,  reorganisaties.
 • Make or buy beslissingen.
 • Koop-, verkoop- en/of fusiebesluiten.
Businessplannen

Samen mét de ondernemer ontwikkelen en opstellen van businessplannen bijvoorbeeld voor (her)financieringssituaties of voor start-ups. Ook het ontwikkelen en beoordelen van businessplannen in geval van MBI of MBO plannen.

Bedrijfsopvolging / verkoop van het bedrijf

Een DGA kan behoefte hebben aan een onafhankelijke en persoonlijke gedachtewisseling over de toekomst als het gaat om de continuïteit van zijn of haar onderneming. Wie kan hem of haar opvolgen? Familie, leden van het management team? Alvorens beslissingen te nemen sparren over de toekomst en diverse scenario’s bestuderen. Eventueel kan na het besluit tot overdracht of verkoop begeleiding plaatsvinden van de uitvoering. 

Toezicht houden / commissariaten;

Vindt plaats op basis van de algemeen geldende governance regelgeving en opvattingen voor bedrijven. Belangrijke leidraad bij het vormgeven van toezichthouden is de vakinhoudelijke benadering met een maximaal proactief commitment. Het met raad en daad bijstaan van aandeelhouders en directie.

 • Strategisch advies.
 • Jaarlijkse budgetteringscycli.
 • Periodieke resultaatbesprekingen.
 • Klankborden met directie.