Wie is Bis Pro?

De oprichter, Jan Heeringa, is een ervaren manager en ondernemer. Hij heeft ervaring in zeer verschillende bedrijfssituaties, organisatievormen en eigendomsverhoudingen. Daardoor is hij in staat snel te analyseren en zich de problematiek eigen te maken. Hij is niet branche gebonden, heeft wel iets met de maakindustrie. Hij is gewend internationaal te denken en om te gaan met diverse internationale culturen. Meer informatie is te vinden op LinkedIn.

Op gestructureerde en planmatige wijze worden samen met de DGA, ondernemer of aandeelhouder de toekomstlijnen van de onderneming opnieuw uitgezet of de problemen opgelost. Afhankelijk van de probleemstelling kan desgewenst uit het netwerk extra capaciteit worden ingezet.

Wat kan Bis Pro voor u betekenen?

Soms dient een onderneming zich te heroriënteren als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden of andere plotseling ontstane problemen. Of de onderneming is toe aan de volgende fase in de levenscyclus (start-up, scale-up, groeiperikelen, verzadiging). Bis Pro fungeert graag als klankbord en als ontwikkelaar om de strategie voor de toekomst samen met de ondernemer vast te stellen. En om vast te stellen wat de beste structuur qua organisatie en financiën is die daarbij hoort.

Bis Pro nodigt u uit!

Neem voor een geheel vrijblijvend en persoonlijk gesprek contact op via e-mail of tel.nr. 06 55 75 11 22.

Contact